17 octombrie 2023

Mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM)

Începând cu 1 octombrie 2023, Regulamentul 2023/956 a introdus mecanismul UE de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) cu scopul de a reduce emisiile de dioxid de carbon, de a stabili un preț echitabil pentru carbonul emis în timpul producției de mărfuri cu emisii ridicate de dioxid de carbon importate în UE și de a încuraja o producție industrială mai curată prin intermediul unei metodologii de calculare a emisiilor încorporate în conformitate cu Acordul de la Paris și cu pachetul „Pregătiți pentru 55”.

Acest mecanism va fi pus în aplicare în etape și este aliniat la eliminarea treptată a alocării cu titlu gratuit a certificatelor stabilite în sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

Această perioadă de tranziție vizează:

 1. să servească drept fază-pilot și de învățare pentru importatori, producători și autoritățile implicate.
 2. colectarea de informații privind emisiile pentru a perfecționa metodologia de calculare a emisiilor încorporate.
 3. alinierea prețului carbonului produs în UE la prețul bunurilor cu emisii ridicate de dioxid de carbon importate în UE.

Obligațiile întreprinderilor din UE în această perioadă de tranziție

În cursul perioadei de tranziție, obligațiile care decurg din importul de mărfuri care fac obiectul CBAM se limitează la:

 • Prezintă trimestrial rapoarte CBAM: Importatorii de mărfuri (sau reprezentantul lor vamal indirect) vor trebui să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră (GES) încorporate în importurile lor (emisii directe și indirecte) într-un anumit trimestru al unui an calendaristic, fără a efectua plăți sau ajustări financiare.
  Raportul se transmite în termen de cel mult o lună de la sfârșitul trimestrului respectiv.
  Obligația de a prezenta raportul CBAM trimestrial va acoperi întreaga perioadă de tranziție cuprinsă între 01/10/2023 și 31/12/2025.
 • Înregistrarea în Registrul de tranziție CBAM: Elaborat de Comisia UE pentru a ajuta comercianții să întocmească și să prezinte raportul CBAM, acest registru va permite, de asemenea, comunicarea între Comisie, autoritățile competente, autoritățile vamale naționale și comercianți.
  Accesul la registru și înregistrarea în registru ar trebui să fie solicitate prin intermediul portalului CBAM (TAXUD).

Se preconizează că mecanismul UE de ajustare la frontieră în funcție de carbon (CBAM) va fi pe deplin instituit începând din 2026, dar inițial se va aplica numai unui anumit număr de produse cu un risc ridicat de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, cum ar fi:

 • fier/oțel
 • ciment
 • îngrășăminte
 • aluminiu
 • hidrogen
 • energie electrică

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/956, regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1773 stabilește norme pentru obligațiile de raportare privind cantitatea de mărfuri importate, emisiile directe și indirecte încorporate în acestea, precum și orice preț al carbonului datorat pentru emisiile respective.

Pentru a ajuta operatorii economici să se pregătească pentru aceste noi obligații, Comisia Europeană a pregătit o serie de documente de orientare scrise.

Informații suplimentare pot fi consultate în:

Distribuiți această pagină:

Linkuri relevante