17 listopada 2023

Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM)

Od 1. listopada 2023. Uredbom 2023/956 uveden je mehanizam EU-a za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) s ciljem smanjenja emisija ugljika, određivanja pravedne cijene ugljika emitiranog tijekom proizvodnje robe s visokim emisijama ugljika uvezene u EU i poticanja čišće industrijske proizvodnje s pomoću metodologije za izračun ugrađenih emisija u skladu s Pariškim sporazumom i paketom EU-a „Spremni za 55 %”.

Taj će se mehanizam provoditi u fazama i usklađen je s postupnim ukidanjem dodjele besplatnih emisijskih jedinica utvrđenima u sustavu EU-a za trgovanje emisijama (ETS).

Cilj je prijelaznog razdoblja:

 1. služiti kao pilot-faza i faza učenja za uvoznike, proizvođače i uključena tijela.
 2. prikupljanje informacija o emisijama kako bi se poboljšala metodologija za izračun ugrađenih emisija.
 3. uskladiti cijenu ugljika proizvedenog u EU-u s cijenom robe s visokim emisijama ugljika uvezene u EU.

Obveze poduzeća iz EU-a tijekom tog prijelaznog razdoblja

Tijekom prijelaznog razdoblja obveze koje proizlaze iz uvoza robe koja podliježe CBAM-u ograničene su na:

 • Podnositi izvješća o CBAM-u na tromjesečnoj osnovi: Uvoznici robe (ili njihov neizravni carinski predstavnik) morat će prijaviti emisije stakleničkih plinova ugrađene u njihov uvoz (izravne i neizravne emisije) tijekom određenog tromjesečja kalendarske godine, bez financijskih plaćanja ili prilagodbi.
  Izvješće se podnosi najkasnije mjesec dana nakon završetka tog tromjesečja.
  Obveza podnošenja izvješća o CBAM-u na tromjesečnoj osnovi obuhvaćat će cijelo prijelazno razdoblje od 1. listopada 2023. do 31.12.2025.
 • Registracija u prijelaznom registru CBAM-a: Taj će registar, koji je Komisija EU-a izradila kako bi pomogla trgovcima u izradi i podnošenju izvješća o CBAM-u, omogućiti i komunikaciju između Komisije, nadležnih tijela, nacionalnih carinskih tijela i trgovaca.
  Pristup registru i registracija u njega trebali bi se zatražiti putem portala CBAM-a (TAXUD).

Očekuje se da će mehanizam EU-a za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) biti u potpunosti uspostavljen od 2026., ali će se u početku primjenjivati samo na određeni broj proizvoda s visokim rizikom od istjecanja ugljika, kao što su:

 • željezo/čelik
 • cement
 • gnojiva
 • aluminij
 • vodik
 • električnu energiju

U skladu s Uredbom (EU) 2023/956 Provedbenom uredbom (EU) 2023/1773 utvrđuju se pravila za obveze izvješćivanja o količini uvezene robe, izravnih i neizravnih emisija ugrađenih u nju te o svim cijenama ugljika koje se plaćaju za te emisije.

Kako bi pomogla gospodarskim subjektima da se pripreme za te nove obveze, Europska komisija pripremila je niz pisanih smjernica.

Više informacije dostupno je u:

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice