17 října 2023

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

Od 1. října 2023 zavedlo nařízení (EU) 2023/956 mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) s cílem snížit emise uhlíku, stanovit spravedlivou cenu uhlíku emitovaného při výrobě zboží s vysokými emisemi uhlíku dováženého do EU a podpořit čistší průmyslovou výrobu prostřednictvím metodiky pro výpočet obsažených emisí v souladu s Pařížskou dohodou a balíčkem EU „Fit for 55“.

Tento mechanismus bude prováděn postupně a je v souladu s postupným ukončováním přidělování bezplatných povolenek stanoveným v systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).

Cílem tohoto přechodného období je:

 1. sloužit jako pilotní fáze a fáze učení pro dovozce, výrobce a zapojené orgány.
 2. shromažďovat informace o emisích s cílem zpřesnit metodiku výpočtu obsažených emisí.
 3. sladit cenu uhlíku vyrobeného v EU s cenou uhlíkově náročného zboží dováženého do EU.

Povinnosti podniků v EU během tohoto přechodného období

Během přechodného období jsou povinnosti vyplývající z dovozu zboží, na něž se vztahuje mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, omezeny na:

 • Předkládat zprávy CBAM čtvrtletně: Dovozci zboží (nebo jejich nepřímý celní zástupce) budou muset během daného čtvrtletí kalendářního roku vykazovat emise skleníkových plynů obsažené v jejich dovozu (přímé a nepřímé emise), aniž by prováděli jakékoli finanční platby nebo úpravy.
  Zpráva musí být předložena nejpozději jeden měsíc po skončení tohoto čtvrtletí.
  Povinnost předkládat zprávu CBAM čtvrtletně se bude vztahovat na celé přechodné období od 1. října 2023 do 31. prosince 2025.
 • Registrace v přechodném registru CBAM: Tento registr, který vypracovala Komise EU s cílem pomoci obchodníkům při vypracovávání a předkládání zprávy CBAM, umožní rovněž komunikaci mezi Komisí, příslušnými orgány, vnitrostátními celními orgány a obchodníky.
  O přístup a registraci do rejstříku by mělo být požádáno prostřednictvím portálu CBAM (TAXUD).

Očekává se, že mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) bude plně zaveden od roku 2026, ale zpočátku se bude vztahovat pouze na určitý počet výrobků s vysokým rizikem úniku uhlíku, jako jsou:

 • železo/ocel
 • cement
 • hnojiva
 • hliník
 • vodík
 • elektřina

V souladu s nařízením (EU) 2023/956 stanoví prováděcí nařízení (EU) 2023/1773 pravidla pro povinnosti vykazování množství dováženého zboží, přímých a nepřímých emisí v něm obsažených a veškerých cen uhlíku, které jsou za tyto emise splatné.

S cílem pomoci hospodářským subjektům připravit se na tyto nové povinnosti připravila Evropská komise řadu písemných pokynů.

Bližší informace lze nalézt zde:

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy