17 október 2023

Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus

2023. október 1-jétől az (EU) 2023/956 rendelet bevezette az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó uniós mechanizmust (CBAM) azzal a céllal, hogy csökkentse a szén-dioxid-kibocsátást, méltányos árat szabjon az EU-ba importált karbonintenzív áruk előállítása során kibocsátott szén-dioxidra, és a Párizsi Megállapodás és az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag szerinti beágyazott kibocsátások kiszámítására szolgáló módszertan révén ösztönözze a tisztább ipari termelést.

Ezt a mechanizmust szakaszokban hajtják végre, és összhangban van az ingyenes kibocsátási egységek kiosztásának az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében (ETS) meghatározott fokozatos megszüntetésével.

Az átmeneti időszak célja:

 1. kísérleti és tanulási szakaszként szolgál az importőrök, a gyártók és az érintett hatóságok számára.
 2. információgyűjtés a kibocsátásokról a beágyazott kibocsátások kiszámítására szolgáló módszertan finomítása érdekében.
 3. hozza összhangba az EU-ban előállított szén árát az EU-ba importált, karbonintenzív áruk árával.

Az uniós vállalkozások kötelezettségei ebben az átmeneti időszakban

Az átmeneti időszak alatt a CBAM hatálya alá tartozó áruk behozatalából eredő kötelezettségek a következőkre korlátozódnak:

 • A CBAM-jelentések negyedévente történő benyújtása: Az áruk importőreinek (vagy közvetett vámjogi képviselőjüknek) pénzügyi kifizetések vagy kiigazítások nélkül be kell számolniuk a behozatalukba beágyazott üvegházhatásúgáz-kibocsátásról (közvetlen és közvetett kibocsátás).
  A jelentést legkésőbb az adott negyedév végét követő egy hónapon belül kell benyújtani.
  A CBAM-jelentés negyedévente történő benyújtására vonatkozó kötelezettség a 2023. október 1-jétől 2025. december 31-ig tartó teljes átmeneti időszakra vonatkozik.
 • Regisztráció a CBAM átmeneti nyilvántartásában: Ez a jegyzék, amelyet az Európai Bizottság dolgoz ki azzal a céllal, hogy segítse a kereskedőket a CBAM-jelentés elkészítésében és benyújtásában, lehetővé teszi a Bizottság, az illetékes hatóságok, a nemzeti vámhatóságok és a kereskedők közötti kommunikációt is.
  A kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékhez való hozzáférést és az ahhoz való regisztrációt a CBAM-portálon (TAXUD) keresztül kell kérelmezni.

Az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó uniós mechanizmus (CBAM) 2026-tól várhatóan teljes mértékben életbe lép, de kezdetben csak bizonyos, a kibocsátásáthelyezés magas kockázatával járó termékekre lesz alkalmazandó, például:

 • vas/acél
 • cement
 • műtrágyák
 • alumínium
 • hidrogén
 • elektromosság

Az (EU) 2023/956 rendelettel összhangban az (EU) 2023/1773 végrehajtási rendelet szabályokat állapít meg az importált áruk mennyiségére, a beágyazott közvetlen és közvetett kibocsátásokra, valamint az e kibocsátásokért fizetendő szén-dioxid-árra vonatkozó jelentéstételi kötelezettségekre vonatkozóan.

Annak érdekében, hogy segítsen a gazdasági szereplőknek felkészülni ezekre az új kötelezettségekre, az Európai Bizottság számos írásos útmutató dokumentumot készített.

További információ:

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások