17 oktober 2023

Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM)

Z Uredbo 2023/956 je bil 1. oktobra 2023 uveden mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM), da bi se zmanjšale emisije ogljika, določila poštena cena ogljika, izpuščen med proizvodnjo ogljično intenzivnega blaga, uvoženega v EU, ter spodbudila čistejša industrijska proizvodnja z metodologijo za izračun vgrajenih emisij v skladu s Pariškim sporazumom in svežnjem EU „Pripravljeni na 55“.

Ta mehanizem se bo izvajal postopoma in je usklajen s postopnim opuščanjem dodeljevanja brezplačnih pravic, določenim v sistemu EU za trgovanje z emisijami (ETS).

Namen tega prehodnega obdobja je:

 1. služi kot pilotna faza in faza učenja za uvoznike, proizvajalce in vključene organe.
 2. zbrati informacije o emisijah, da se izboljša metodologija za izračun vgrajenih emisij.
 3. uskladiti ceno ogljika, proizvedenega v EU, s ceno ogljično intenzivnega blaga, uvoženega v EU.

Obveznosti za podjetja EU v tem prehodnem obdobju

V prehodnem obdobju so obveznosti, ki izhajajo iz uvoza blaga, za katerega se uporablja CBAM, omejene na:

 • Vsako četrtletje predloži poročila CBAM: Uvozniki blaga (ali njihovi posredni carinski zastopniki) bodo morali poročati o emisijah toplogrednih plinov, vgrajenih v njihovem uvozu (neposredne in posredne emisije), v danem četrtletju koledarskega leta, ne da bi izvedli kakršna koli finančna plačila ali prilagoditve.
  Poročilo se predloži najpozneje en mesec po koncu tega četrtletja.
  Obveznost četrtletne predložitve poročila CBAM bo zajemala celotno prehodno obdobje od 1. oktobra 2023 do 31. decembra 2025.
 • Registracija v prehodnem registru CBAM: Ta register, ki ga je pripravila Komisija EU za pomoč trgovcem pri pripravi in predložitvi poročila CBAM, bo omogočil tudi komunikacijo med Komisijo, pristojnimi organi, nacionalnimi carinskimi organi in trgovci.
  Dostop do registra in njegovo registracijo bi bilo treba zahtevati prek portala CBAM (TAXUD).

Pričakuje se, da bo mehanizem EU za ogljično prilagoditev na mejah (CBAM) v celoti vzpostavljen od leta 2026, vendar se bo sprva uporabljal le za določeno število proizvodov z visokim tveganjem selitve virov CO2, kot so:

 • železo/jeklo
 • cement
 • gnojila
 • aluminij
 • vodika
 • električna energija

V skladu z Uredbo (EU) 2023/956 Izvedbena uredba (EU) 2023/1773 določa pravila za obveznosti poročanja o količini uvoženega blaga, neposrednih in posrednih emisijah, vgrajenih v njem, ter o morebitnih cenah ogljika, ki jih je treba plačati za te emisije.

Evropska komisija je pripravila več pisnih smernic, da bi gospodarskim subjektom pomagala pri pripravi na te nove obveznosti.

Več informacij je na voljo v:

Deli to stran:

Hitre povezave