Apsaugos muitai

Jei jūsų bendrovė ketina eksportuoti, šiame skirsnyje sužinosite, su kokiais importo muitais ir kitomis išlaidomis galite susidurti. Jame nepateikiama su konkrečiu produktu susijusios informacijos. Tam turėtumėte naudotis produktų paieškos funkcija.

Apsaugos priemonės gali būti taikomos, kai pramonei poveikį daro nenumatytas, staigus ir staigus importo padidėjimas. Tokios priemonės taikomos labai retai ir tik labai konkrečiomis aplinkybėmis. Apsaugos priemonės gali būti kiekybiniai importo apribojimai (prekybos kvotos) arba muito padidinimas. Jos gali būti taikomos visam atitinkamo produkto importui iš visų prekybos partnerių arba iš konkrečios kilmės prekių.

Informacija apie ES apsaugos muitus

Informacija apie visus užbaigtus ir vykdomus apsaugos priemonių tyrimus ES

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos