Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Žodynėlio terminas:

Kilmės sertifikatas

Kompetentingų vyriausybinių institucijų išduotas dokumentas, patvirtinantis šalį, kurioje prekė buvo pagaminta. Pavyzdžiui, pagal ES lengvatinius susitarimus su tam tikromis šalimis reikalaujama EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikato.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos