Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Žodynėlio terminas:

Kilmės sertifikatas

Kompetentingų vyriausybinių institucijų išduotas dokumentas, patvirtinantis šalį, kurioje prekė buvo pagaminta. Pavyzdžiui, pagal ES lengvatinius susitarimus su tam tikromis šalimis reikalaujama EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikato.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos