Termin ze słowniczka:

Świadectwo pochodzenia

Dokument wydany przez właściwe organy rządowe poświadczające kraj, w którym towar został wyprodukowany. Na przykład w umowach preferencyjnych UE z niektórymi krajami wymaga się świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED.

Udostępnij tę stronę: