Όρος στο γλωσσάριο:

Πιστοποιητικό προέλευσης

Έγγραφο των αρμόδιων κρατικών αρχών που πιστοποιεί τη χώρα παραγωγής του αγαθού. Για παράδειγμα, οι προτιμησιακές ρυθμίσεις της ΕΕ με ορισμένες χώρες απαιτούν πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή EUR-MED.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις