Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Glosārija termins:

Izcelsmes sertifikāts

Valdības kompetento iestāžu izdots dokuments, kas apliecina valsti, kurā prece ražota. Piemēram, ES preferenču režīmam ar dažām valstīm ir vajadzīgs preču aprites sertifikāts EUR.1 vai EUR-MED.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites