Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term i ordlistan:

Ursprungsintyg

Dokument som utfärdats av de behöriga statliga myndigheterna och som intygar det land där varan producerades. EU:s förmånsordningar med vissa länder kräver till exempel varucertifikat EUR.1 eller EUR-MED.

Share this page:

Genvägar