Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Речник на термините:

Сертификат за произход

Документ, издаден от компетентните правителствени органи, удостоверяващ държавата, в която е произведена стоката. Така например преференциалният режим на ЕС с определени държави изисква сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки