Žodynėlio terminas:

Kombinuotoji nomenklatūra

Prekių, kuriomis prekiaujama, sąrašas, pagrįstas suderinta sistema, pagal kurią galima taikyti Bendrąjį muitų tarifą ir kitas ES politikos kryptis, taip pat rinkti statistinius duomenis apie užsienio prekybą.

Susijęs turinys: 

Kombinuotoji nomenklatūra

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos