Sõnastiku mõiste:

Kombineeritud nomenklatuur

Kaubeldud kaupade loetelu, mis põhineb ühtlustatud süsteemil, mis võimaldab kohaldada ühist tollitariifistikku ja muid ELi poliitikavaldkondi ning koostada statistikat väliskaubanduse kohta.

Seonduv sisu: 

Kombineeritud nomenklatuur

Jagage seda lehte: