Όρος στο γλωσσάριο:

Συνδυασμένη ονοματολογία

Ο κατάλογος των εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, βάσει του εναρμονισμένου συστήματος, που επιτρέπει την εφαρμογή του κοινού δασμολογίου και άλλων πολιτικών της ΕΕ, καθώς και την κατάρτιση στατιστικών για το εξωτερικό εμπόριο.

Σχετικό περιεχόμενο: 

Συνδυασμένη ονοματολογία

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις