Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Termin ze słowniczka:

Nomenklatura scalona

Wykaz towarów będących przedmiotem obrotu, oparty na zharmonizowanym systemie, który umożliwia stosowanie wspólnej taryfy celnej i innych polityk UE, a także opracowywanie statystyk dotyczących handlu zagranicznego.

Powiązane treści: 

Nomenklatura scalona

Udostępnij tę stronę:

Linki