Version: 1.3.0.36 (2021-02-26 16:09)
Termin ze słowniczka:

Nomenklatura scalona

Wykaz towarów będących przedmiotem obrotu, oparty na zharmonizowanym systemie, który umożliwia stosowanie wspólnej taryfy celnej i innych polityk UE, a także opracowywanie statystyk dotyczących handlu zagranicznego.

Powiązane treści: 

Nomenklatura scalona

Share this page:

Linki