Term i ordlistan:

Kombinerade nomenklaturen

Förteckningen över handelsvaror, baserad på det harmoniserade systemet, som gör det möjligt att tillämpa Gemensamma tulltaxan och annan EU-politik samt sammanställa statistik om utrikeshandel.

Relaterat innehåll: 

Kombinerade nomenklaturen

Dela sidan:

Genvägar