Term fra ordlisten:

Den kombinerede nomenklatur

Listen over handelsvarer, der er baseret på det harmoniserede system, som gør det muligt at anvende den fælles toldtarif og andre EU-politikker samt udarbejde statistikker over udenrigshandelen.

Relateret indhold: 

Kombineret nomenklatur

Del denne side: