Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Речник на термините:

Комбинирана номенклатура

Списъка на търгуваните стоки въз основа на хармонизираната система, който дава възможност за прилагане на Общата митническа тарифа и други политики на ЕС, както и за съставяне на статистика за външната търговия.

Свързано съдържание: 

Комбинирана номенклатура

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки