Kako uporabljati Moj trgovinski pomočnik za javna naročila

Preverite, ali ste upravičeni do sodelovanja na določenem javnem razpisu za javna naročila zunaj EU v nekaj enostavnih korakih.

Korak 1: Navedite državo javnega naročanja

 • Najprej izberite zavihek „Janaročila“ pod „Moji trgovinski pomočnik“ na domači strani Access2Markets in nadaljujte.
 • Z izbiro države, v kateri poteka javno naročilo, s spustnega seznama.

Korak 2: Navedite naročnika

 • Z uporabo možnosti kumulativnega filtriranja in
 • Z brskanjem po seznamu subjektov.

 

Merila za filtriranje, ki so na voljo, so specifična za vsako državo posebej.

Celoten seznam subjektov se prikaže, ko merila filtriranja niso izpolnjena, gumb „Iskanje“ pa se pritisne.

Rezultati iskanja so oštevilčeni, pri čemer lahko eden izbere število prikazanih vnosov na stran (10, 20 ali 30). Na vrhu seznama je na voljo navigacija med stranmi.

Ko uporabnik izbere interesni subjekt, lahko klikne gumb „Izberi“.

Korak 3: Navedite predmet in ocenjeno vrednost javnega naročila.

 • Z izbiro „vsebine“ med razpoložljivimi možnostmi
  • Blago
  • Storitve
  • Gradbene storitve
 • In z navedbo „ocenjene vrednosti ponudbe“, izražene v valuti države javnega naročila. Sistem izračuna in predstavlja ustrezno vrednost, izraženo v posebnih pravicah črpanja (Posebne pravice črpanja).

Korak 4: Odgovarjati na zaporedna predlagana vprašanja

 • Sistem na podlagi izbranih možnosti in odgovorov na vsako vprašanje ustvari naslednje vprašanje, ki ga je treba obravnavati, in ponudi možne odgovore za izbiro uporabnika.
 • Vprašanja se še naprej ustvarjajo, dokler se ne pripravi ocena.

Korak 5: Ocena ter ustrezna pravna besedila in smernice

 • Na podlagi predloženih odgovorov sistem ustvari bodisi
  • Pozitivno oceno, če se zdi, da so podjetja EU upravičena do ponudbe za določen razpis, ali
  • Negativno oceno, kadar naročnik ni obvezan upoštevati ponudb podjetij EU.

 

Ocene so okvirne in niso pravno zavezujoče.

 

Na strani „Povzetek predloženih informacij“ lahko kadar koli uporabite možnost „Uredi“ za spremembo katerega koli danega odgovora. Posledično sistem ponovno izračuna in obravnava vprašanja, ki jih je treba zastaviti v novem kontekstu.

Deli to stran:

Hitre povezave