Izraz v glosarju:

Incoterms

Mednarodni komercialni pogoji. Enajst pogojev prodaje je bilo sprejetih po vsem svetu z dodelitvijo stroškov in odgovornosti med kupcem in prodajalcem. Predlog, ki ga predlaga, posodablja in varuje Mednarodna trgovinska zbornica, so globalni standardi za enotno razlago skupnih pogodbenih klavzul v mednarodni trgovini.

Zadnja revizija se imenuje „INCOTERMS 2010.“ Na kratko so ti izrazi (1) Ex Works (EXW), (2) Free Carrier (FCA), (3) Free Alongside Ship (FAS), (4) FOB (Free On Board Vessel), (5) Cost in Freight (CFR), (6) Cost, zavarovanja in freight (CIF), (7) Carriage Paid to (CPT), (8) Delivered in (PKI), (9) Delivered OPlace (DPU), Delivered Duty Paid (DPU).

Deli to stran:

Hitre povezave