Речник на термините:

Инкотермс

Международни търговски условия. Единадесет условия за продажба са приети в световен мащаб за разпределяне на разходите и отговорностите между купувача и продавача. Предложена, актуализирана и защитена от Международната търговска камара (ICC), те служат като глобални стандарти за еднакво тълкуване на общите договорни клаузи в международната търговия.

Последното преразглеждане е наречено „ИНОКТЕРМС 2010.“. накратко, тези термини са (1) Предишни произведения (EXW), (2) свободен транспортен кораб (FCA), (3) Free Avlongside Ship (FAS), (4) FOB (франко борда на кораба), (5) Стойност на цената и навло (CIF), (6) Разходи, застраховка и навло (CIF), (7) Превоз, платени до (CPT), (8) Превоз и застраховка, платени до (CIP), (9) Доставено. платено мито (DDP).

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки