Pojem v slovníku:

Incoterms

Medzinárodné obchodné podmienky. Jedenásť podmienok predaja prijatých na celom svete pri priraďovaní nákladov a zodpovedností medzi kupujúcim a predávajúcim. Navrhované, aktualizované a chránené autorským právom Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) slúžia ako celosvetové normy pre jednotný výklad ustanovení o spoločných zmluvách v medzinárodnom obchode.

Posledná revízia sa nazýva „INCOTMS 2010.“ V krátkosti sú tieto pojmy (1) Ex Works (EXW), (2) Free Carrier (EXW), (3) Free Alongboparty Ship (FAS), (4) FOB (Free on Board born), (5) Náklady a prepravné náklady (CIF), (7) Preprava a poistenie platené (CIP), (9) dodaním na miesto (DAP), Delivered Et Unfill (DPU), Delivered Duty Paid (DDP).

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy