Izraz v glosarju:

Zvezek ATA

Carinski dokument, ki se uporablja za izvoz, tranzit in začasni uvoz blaga za posebne namene, npr. za razstave, razstave in sejme, kot profesionalna oprema in kot komercialni vzorci.

Deli to stran:

Hitre povezave