Pojem v slovníku:

Karnet ATA

Colný doklad používaný na vývoz, tranzit a dočasné použitie tovaru na osobitné účely, napr. na výstavy, výstavy a veľtrhy, ako profesionálne zariadenie a ako obchodné vzorky.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy