Όρος στο γλωσσάριο:

Δελτίο ΑΤΑ

Τελωνειακό έγγραφο που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση και την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων για ειδικούς σκοπούς, π.χ. για εκθέσεις και εκθέσεις, ως επαγγελματικός εξοπλισμός και ως εμπορικά δείγματα.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις