Version: 1.6.0.41 (2021-04-30 16:33)
Речник на термините:

Ата карнет

Митнически документ, използван за износ, транзит и временен внос на стоки за специфични цели, например за екрани, изложби и панаири, като професионално оборудване и търговски мостри.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки