Žodynėlio terminas:

Kaina EXW sąlygomis

Kaina, sumokėta už produktą EXW sąlygomis (t. y. kai jis išvežamas iš gamyklos). Tai plačiai vartojamas tarptautinės laivybos terminas. Į gamintojo kainą įtraukiama visų panaudotų medžiagų vertė ir visos kitos su jų gamyba susijusios išlaidos, atėmus visus vidaus mokesčius, kurie eksportuojant gautą produktą yra arba gali būti grąžinami.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos