Sõnastiku mõiste:

Tehasehind

Toote eest tehasest (st tehasest lahkumisel) makstud hind. Tegemist on laialdaselt kasutatava rahvusvahelise laevanduse mõistega. Tehasehind sisaldab kõikide kasutatud materjalide väärtust ja kõiki muid selle tootmisega seotud kulusid, millest on maha arvatud kõik siseriiklikud maksud, mis makstakse tagasi või mida võib tagasi maksta saadud toote eksportimisel.

Jagage seda lehte: