Termin ze słowniczka:

Cena ex works

Cena zapłacona za produkt ex-works (tj. w momencie wyjścia z fabryki). Jest to szeroko stosowany międzynarodowy warunek morski. Cena ex-works obejmuje wartość wszystkich użytych materiałów i wszystkich innych kosztów związanych z jego produkcją, pomniejszoną o wszelkie podatki wewnętrzne, które są lub mogą być zwracane, jeżeli uzyskany produkt zostanie wywieziony.

Udostępnij tę stronę: