Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Termin ze słowniczka:

Cena ex works

Cena zapłacona za produkt ex-works (tj. w momencie wyjścia z fabryki). Jest to szeroko stosowany międzynarodowy warunek morski. Cena ex-works obejmuje wartość wszystkich użytych materiałów i wszystkich innych kosztów związanych z jego produkcją, pomniejszoną o wszelkie podatki wewnętrzne, które są lub mogą być zwracane, jeżeli uzyskany produkt zostanie wywieziony.

Udostępnij tę stronę:

Linki