Glosārija termins:

Ražotāja cena

Cena, kas samaksāta par ražojumu, kurš ražots no rūpnīcas (t. i., kad tas izvests no rūpnīcas). Tas ir plaši lietots termins “starptautiskā kuģniecība”. Ražotāja cena ietver visu izmantoto materiālu vērtību un visas citas izmaksas, kas saistītas ar tā ražošanu, atskaitot visus iekšējos nodokļus, kurus atmaksā vai var atmaksāt, ja iegūto ražojumu eksportē.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites