Version: 1.8.0.47 (2021-06-11 17:11)
Kifejezés a fogalomtárban:

Gyártelepi ár

A termékért a gyárból (azaz a gyárból való kilépéskor) fizetett ár. Széles körben használt nemzetközi hajózási kifejezés. A gyártelepi ár magában foglalja az összes felhasznált anyag értékét és az azok előállításához kapcsolódó minden egyéb költséget, levonva ebből az előállított termék kivitelekor visszatérítendő vagy visszatéríthető belső adókat.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások