Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Цена франко завода

Платената цена за продукта франко завода (т.е. когато напуска завода). Тя е широко използван международен морски термин. Цената на производител включва стойността на всички използвани материали и всички други разходи, свързани с производството му, минус всички вътрешни данъци, които са или могат да бъдат възстановени, когато полученият продукт бъде изнесен.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки