Pojem v slovníku:

Cena zo závodu

Cena zaplatená za výrobok zo závodu (t. j. keď opustí závod). Ide o bežne používaný pojem medzinárodnej námornej dopravy. Cena zo závodu zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov a všetkých ostatných nákladov spojených s jeho výrobou po odrátaní akýchkoľvek vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy