Όρος στο γλωσσάριο:

Τιμή εκ του εργοστασίου

Η τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν «εκ του εργοστασίου» (όταν δηλαδή εξέρχεται από το εργοστάσιο). Πρόκειται για μια ευρέως διαδεδομένη διεθνή ναυτιλιακή έκφραση. Η τιμή εκ του εργοστασίου περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και όλα τα άλλα έξοδα που σχετίζονται με την παραγωγή της, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις