Žodynėlio terminas:

Kilmės įrodymas

Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad prekės atitinka kilmės taisykles, nustatytas tam tikrame lengvatinės prekybos susitarime, ir taip pagrindžiamas prašymas taikyti lengvatinį režimą pagal tą lengvatinės prekybos susitarimą. Priklausomai nuo lengvatinės prekybos susitarimo, prekių kilmės įrodymas yra įvairių rūšių, pvz., muitinės administracijos ar valdžios institucijos išduotas prekių kilmės sertifikatas arba pareiškimas apie prekių kilmę/sąskaitos faktūros deklaracija/kilmės deklaracija, kurią surašo eksportuotojas.

Susijęs turinys:

Kilmės taisyklės

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos