Pojem v slovníku:

Dôkaz o pôvode

Dokument, ktorým sa vyhlasuje, že tovar spĺňa pravidlá pôvodu stanovené v určitých preferenčných obchodných opatreniach, čím podporuje nárok na preferenčné zaobchádzanie v rámci tejto preferenčnej obchodnej dohody. Existujú rôzne druhy dôkazov pôvodu v závislosti od preferenčného obchodného režimu, ako je napríklad osvedčenie o pôvode vydané colným orgánom alebo orgánom verejnej moci alebo vyhlásenie o pôvode, vyhlásenie na faktúre/vyhlásenie o pôvode vyhotovené vývozcom.

Súvisiaci obsah:

Pravidlá pôvodu

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy