Term fra ordlisten:

Bevis for oprindelse

Dokument, der erklærer, at varerne opfylder de oprindelsesregler, der er fastsat i en bestemt præferencehandelsordning, og dermed støtter kravet om præferencebehandling i henhold til denne præferencehandelsordning. Der findes forskellige former for oprindelsesbevis, afhængigt af præferencehandelsordningen, såsom et oprindelsescertifikat udstedt af toldmyndighederne eller den offentlige myndighed eller en udtalelse om oprindelse/en fakturaerklæring/en oprindelseserklæring udfærdiget af en eksportør.

Relateret indhold:

Oprindelsesregler

Del denne side: