Речник на термините:

Доказателство за произход

Документ, в който се декларира, че стоките отговарят на правилата за произход, определени в някои преференциални търговски договорености, като по този начин се подкрепя искането за преференциално третиране по силата на това споразумение за преференциална търговия. Съществуват различни видове доказателства за произход в зависимост от преференциалното търговско споразумение, например сертификат за произход, издаден от митническата администрация или от публичен орган, или декларация за произход/декларация върху фактура/декларация за произход, изготвена от износителя.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки