Téarma gluaise:

Cruthúnas ar thionscnamh

Doiciméad ina ndearbhaítear go gcomhlíonann na hearraí na rialacha tionscnaimh a leagtar síos i socrú trádála tosaíochta áirithe, lena dtacaítear, ar an gcaoi sin, leis an éileamh ar chóir fhabhrach faoin socrú trádála tosaíochta sin. Tá cineálacha éagsúla cruthúnas tionscnaimh ann, ag brath ar an socrú trádála fabhrach amhail deimhniú tionscnaimh arna eisiúint ag an riarachán custaim nó ag an údarás poiblí nó ráiteas maidir le tionscnamh/dearbhú sonraisc/dearbhú tionscnaimh arna dhéanamh ag onnmhaireoir.

Ábhar gaolmhar:

Rialacha maidir le tionscnamh

Roinn an leathanach seo: