Pojam iz pojmovnika:

Dokaz o podrijetlu

Isprava u kojoj se izjavljuje da roba ispunjava pravila o podrijetlu utvrđena u određenom povlaštenom trgovinskom aranžmanu, čime se podupire zahtjev za povlašteno postupanje u okviru tog povlaštenog trgovinskog aranžmana. Postoje različite vrste dokaza o podrijetlu, ovisno o povlaštenom trgovinskom aranžmanu, kao što su potvrda o podrijetlu koju izdaje carinska uprava ili javno tijelo ili izjava o podrijetlu/izjava na računu/izjava o podrijetlu koju sastavlja izvoznik.

Povezani sadržaj:

Pravila o podrijetlu

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice