Termin ze słowniczka:

Dowód pochodzenia

Dokument stwierdzający, że towary spełniają reguły pochodzenia określone w ramach pewnych preferencyjnych uzgodnień handlowych, wspierając w ten sposób wniosek o preferencyjne traktowanie w ramach tego preferencyjnego porozumienia handlowego. Istnieją różne rodzaje dowodów pochodzenia, w zależności od preferencyjnych uzgodnień handlowych, takich jak świadectwo pochodzenia wydane przez administrację celną lub organ publiczny, lub oświadczenie o pochodzeniu/deklarację na fakturze/deklarację pochodzenia sporządzoną przez eksportera.

Powiązane treści:

Reguły pochodzenia

Udostępnij tę stronę: