Žodynėlio terminas:

Privalomoji tarifinė informacija

ES šalių nacionalinių muitinių pateikta rašytinė informacija apie tai, kaip prekės klasifikuojamos Kombinuotojoje nomenklatūroje arba ja grindžiamoje nomenklatūroje, pavyzdžiui, TARIC. Todėl PTI nurodoma tinkama eksportuojamų prekių tarifinė klasifikacija.

Susijęs turinys:

Privalomoji tarifinė informacija

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos