Όρος στο γλωσσάριο:

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες

Γραπτές πληροφορίες που εκδίδουν οι εθνικές τελωνειακές αρχές των χωρών της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο κατάταξης των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία ή ονοματολογία που βασίζεται σε αυτήν, όπως το TARIC. Ως εκ τούτου, η ΔΔΠ προσδιορίζει τη σωστή δασμολογική κατάταξη για τα εξαγόμενα εμπορεύματα.

Σχετικό περιεχόμενο:

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις