Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Sõnastiku mõiste:

Siduv tariifiinformatsioon

ELi liikmesriikide tolliasutuste väljastatud kirjalik teave selle kohta, kuidas kaubad on klassifitseeritud kombineeritud nomenklatuuris või sellel põhinevas nomenklatuuris, näiteks TARICis. Seetõttu on STI-s kindlaks määratud eksporditavate kaupade õige tariifne klassifikatsioon.

Seonduv sisu:

Tolliinformatsiooni kohta

Jagage seda lehte:

Kiirlingid