Glosārija termins:

Saistoša izziņa par tarifu

Rakstisku informāciju, ko izdevušas ES valstu muitas iestādes, par to, kā preces klasificē kombinētajā nomenklatūrā vai uz to balstītā nomenklatūrā, piemēram, TARIC. Tāpēc SIT identificē eksportēto preču pareizo tarifa klasifikāciju.

Saistītais saturs:

Saistošā izziņa par tarifiem

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites