Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Term i ordlistan:

Bindande klassificeringsbesked

Skriftlig information från de nationella tullmyndigheterna i EU-länderna om hur varor klassificeras i Kombinerade nomenklaturen eller en nomenklatur baserad på denna, t.ex. Taric. Därför anger BKB rätt tullklassificering för de exporterade varorna.

Relaterat innehåll:

Bindande klassificeringsbesked

Dela sidan:

Genvägar