Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Речник на термините:

Обвързваща тарифна информация

Писмена информация, издадена от националните митнически органи в страните от ЕС относно начина, по който стоките се класират в Комбинираната номенклатура или номенклатура, която се основава на тях, като TARIC. Следователно ОТИ идентифицира правилната тарифна класификация за изнасяните стоки.

Свързано съдържание:

Обвързваща тарифна информация

Share this page:

Бързи връзки