Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Pojem v slovníku:

Záväzná tarifná informácia

Písomné informácie vydané vnútroštátnymi colnými orgánmi v krajinách EÚ o tom, ako sa tovar zatrieďuje do kombinovanej nomenklatúry, alebo do nomenklatúry, ktorá sa na nej zakladá, ako je napríklad TARIC. ZINZ preto identifikuje správnu colnú klasifikáciu vyvážaného tovaru.

Súvisiaci obsah:

Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy