04 liepa 2023

Prekybos generalinio direktorato priemonė Access2Procurement dabar taikoma JAV

Prekybos GD išplėtė savo internetinę priemonę „Access2Procurement“, kad ji apimtų Jungtines Amerikos Valstijas, ir taip ES įmonėms tapo lengviau vykdyti transatlantinius viešuosius pirkimus ir apskritai vykdyti transatlantinę prekybą.

„Access2Procurement“ suteikia galimybę ES įmonėms gauti patogią naudoti informaciją apie viešųjų pirkimų konkursus, kuriuos jos gali gauti iš kelių ES prekybos partnerių. Jame taip pat išaiškinami šių šalių įsipareigojimai pagal PPO sutartį dėl viešųjų pirkimų ir dvišalius laisvosios prekybos susitarimus, kuriuos jos yra sudariusios su ES.

Internetinė priemonė apima Kanadą, Japoniją ir dabar taip pat JAV – ateityje bus įtraukti ir kiti pagrindiniai prekybos partneriai. Ji parengta atsižvelgiant į ES suinteresuotųjų subjektų prašymus ir nuo 2021 m. rugsėjo mėn. skelbiama į verslą orientuotoje Prekybos GD svetainėje „Access2Markets“.

Bendrinti šį puslapį

Sparčiosios nuorodos